ประวัติร้าน

       

ร้านจันทร์งาม จังหวัดสกลนคร

          ร้านจันทร์งาม ตั้งอยู่1594/18-19 ถนน รอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายรองเท้าแตะ และรองเท้าสวม เหมาะสำหรับกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยทำงาน

          สินค้าที่จำหน่ายในร้าน ได้แก่ รองเท้าแตะ และรองเท้าสวมซึ่งจะมีแบบมากมาย สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงนัก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของร้านจันทร์งาม เป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงาน เช่น นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่นิยมใส่รองเท้าที่สวมใส่สบาย

          ปัจจุบันร้านจันทร์งาม มีช่องทางการจัดจำหน่ายหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว มีการดำเนินงาน ดังนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้านจะมีพนักงานขายทำหน้าที่ในการให้บริการแนะนำสินค้าของทางร้านให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าพนักงานขายก็จะทำหน้าที่ขายให้กับลูกค้าทันที นอกจากนี้ทางร้านยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการขาย และไม่มีการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านทางสื่อต่างๆ ทำให้ร้านจันทร์งาม ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ถ้ามีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วย ในการบริหารจัดการการขายก็จะทำให้การขายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*